Uhlmann Group Code of Conduct 2022

As part of the Uhlmann Group, Cremer Speciaalmachines B.V. strives for an open and safe culture in which everyone gets on well with each other, respects the property of Cremer Speciaalmachines B.V. and is a reliable partner for our customers. We are an organization in which we are open, reliable and honest with each other, compliment each other, learn from each other, help each other, pointing each other out for improper behavior, consciously weigh up risks and make choices in accordance with the Code of Conduct as drawn up by the Uhlmann Group.

In addition, we attach great value to integrity. Cremer Speciaalmachines B.V. conducts business in accordance with legislation and internal regulations in an open, reliable and honest way. However, things can always go wrong. The employees of Cremer Speciaalmachines B.V. are the eyes, ears and conscience of the organization and will often be the first to identify possible abuses. It is very important to us that these signals arrive at the right place in order to be able to investigate, assess and take measures. It is crucial that everyone feels free to report (suspected) business misconducts or incidents. By reporting (suspected) wrongdoing, Cremer Speciaalmachines B.V. is enabled to remedy any irregularities and to learn from them for the future. Good faith reports will therefore always be treated seriously and has no consequences for the (legal) position of the Whistleblower. We guarantee that reporting (suspected) wrongdoing has no negative consequences for the work and functioning of the Whistleblower.

More information: https://www.uhlmann-group.com/

Als onderdeel van de Uhlmann Group, streeft Cremer Speciaalmachines B.V. naar een open en veilige cultuur waarin iedereen op een goede manier met elkaar, de eigendommen van Cremer Speciaalmachines B.V. en (social) media omgaat en een betrouwbare partner is voor onze klanten. We zijn een organisatie waarbinnen we open, betrouwbaar en eerlijk zijn naar elkaar, elkaar complimenteren, van elkaar leren, elkaar helpen, zaken bespreekbaar maken, elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, bewust risico’s afwegen en keuzes maken volgens de gedragscode zoals opgesteld door de Uhlmann Group.

Daarnaast hechten we grote waarde aan integriteit. Cremer Speciaalmachines B.V. doet op een open, betrouwbare en eerlijke manier zaken in overeenstemming met wet- en interne regelgeving. Toch kan er altijd iets misgaan. De medewerkers van Cremer Speciaalmachines B.V. zijn de ogen, oren en het geweten van de organisatie en zullen mogelijke misstanden vaak als eerste signaleren. Het is voor ons van groot belang dat deze signalen terecht komen op de juiste plek om te kunnen onderzoeken, beoordelen en maatregelen te treffen. Daarbij is het belangrijk dat iedereen zich vrij voelt om (het vermoeden van) een zakelijke misstand of incident aan de orde te stellen. Door het melden van (een vermoeden van) een misstand, wordt Cremer Speciaalmachines B.V. in staat gesteld om eventuele onregelmatigheden te verhelpen en daarvan voor de toekomst te leren. Een te goeder trouw gedane melding zal dan ook altijd serieus worden behandeld en heeft geen gevolgen voor de (rechts)positie van de Klokkenluider. We staan ervoor in dat het melden van (een vermoeden van) een misstand geen nadelige gevolgen heeft voor het werk en functioneren van de Klokkenluider.

Meer informatie: https://www.uhlmann-group.com/

 

Cremer_icon_agricultural Cremer_icon_pharmaceutical Cremer_icon_industrial Cremer_icon_onsite-training Cremer_icon_relocation Cremer_icon_helpdesk-hotline Cremer_icon_fieldservice Cremer_icon_validation Cremer_icon_inspection Cremer_icon_spare-parts Cremer_icon_custom-solutions