Cremer celebrates 75 years of innovation and commitment to agriculture

Dutch version below

Since 1948 Cremer has been a pioneer in the field of mechanisation and counting of flower bulbs. What began as a revolutionary invention of the first mechanised counting machine by the late Fred Cremer has grown into a company that has been at the forefront of flower bulb cultivation for 75 years, and for the past few years also in the seed breeding industry.

The 75th anniversary will be celebrated extensively at the upcoming Mechanisation Exhibition from 9 to 11 January in Vijfhuizen. The stand, 2B16, will be extra festively decorated, and everyone is welcome for a chat and to enjoy a bite and a drink. It promises to be a meeting place where the shared passion for technology and innovation in the flower bulb sector will be embraced and celebrated.

Paper as a future-oriented choice for packaging flower bulbs

Cremer’s agricultural division, under the direction of business manager Walter Hermans, has always been at the forefront of manufacturing packaging machines for flower bulbs. Traditionally, these packaging machines were mainly designed to use films. However, growing customer demand for more sustainable packaging solutions hee has prompted Cremer to take innovative steps. Hermans explains: “Sustainability requirements are playing an increasing role in the flower bulb sector. A few years ago, we therefore, started focusing on packaging flower bulbs in paper.”

Walter Hermans demonstrates sustainable paper packaging
Business manager Walter Hermans demonstrates sustainable paper packaging in the Lisse showroom

Cremer developed a conversion kit for the existing packaging machines and sought collaboration with experts in the field of sustainable paper. Testing different types of paper led to the choice of a brown paper type, which is easy to recycle. Hermans highlights, “Besides recyclability, we considered several factors, such as the quality and strength of the paper, and the attachment of the header card to the paper.”

Cremer now offers the possibility of making machines suitable for both paper packaging and film. With this, Cremer is happy to be at the forefront of sustainable packaging solutions and sets a new standard for the flower bulb sector. With the recent development of microperforated paper packaging for dahlias and perennials, Cremer again proves its commitment to innovation and sustainability in the agricultural industry.


Nederlandse tekst

Sinds 1948 is Cremer Speciaalmachines B.V. een pionier op het gebied van mechanisatie en het tellen van bloembollen. Wat begon als een revolutionaire uitvinding van de eerste gemechaniseerde telmachine door wijlen Fred Cremer, is uitgegroeid tot een bedrijf dat al 75 jaar vooroploopt in de bloembollenteelt en sinds enkele jaren ook in de zaadveredelingsindustrie.

Het 75-jarig jubileum wordt uitgebreid gevierd tijdens de aankomende Mechanisatietentoonstelling van 9 t/m 11 januari in Vijfhuizen. De stand, 2B16, is extra feestelijk ingericht, en iedereen is welkom voor een gezellig praatje en om te genieten van een drankje en een overheerlijk hapje. Het belooft een ontmoetingsplaats te zijn waar de gedeelde passie voor technologie en innovatie in de bloembollensector wordt omarmd en gevierd!

Papier als toekomstgerichte keuze voor het verpakken van bloembollen

De agrarische divisie van Cremer, geleid door business manager Walter Hermans, heeft altijd voorop gelopen in de productie van verpakkingsmachines voor bloembollen. Traditioneel waren deze verpakkingsmachines voornamelijk ontworpen voor het gebruik van folies. Door de groeiende vraag van klanten naar milieuvriendelijkere verpakkingsoplossingen heeft Cremer innovatieve stappen gezet. Hermans licht toe: “Duurzaamheidseisen spelen een steeds grotere rol in de bloembollensector. Enkele jaren geleden zijn we ons daarom gaan toeleggen op het verpakken van bloembollen in papier.”

Het bedrijf zocht de samenwerking op met experts op het gebied van duurzaam papier en ontwikkelde een ombouwset voor de bestaande tel- en verpakkingsmachines. Het testen van verschillende papiersoorten leidde tot de keuze voor een bruine papiersoort, die eenvoudig te recyclen is. Hermans benadrukt: “Naast de recyclebaarheid hebben we gelet op diverse factoren, zoals de kwaliteit en stevigheid van het papier, en de bevestiging van de kopkaart op het papier.” 

Het is nu mogelijk om de machines van Cremer voor zowel duurzame papieren verpakkingen als voor folie geschikt te maken. Hiermee blijft Cremer voorop lopen in duurzame verpakkingsoplossingen en stelt het een nieuwe standaard voor de bloembollensector. Met de recente ontwikkeling van papieren verpakkingen met microperforatie voor dahlias en vaste planten, bewijst Cremer opnieuw haar toewijding aan innovatie en duurzaamheid in de agrarische industrie. 

Dit artikel is ook verschenen in het vakblad Greenity.

Cremer_icon_agricultural Cremer_icon_pharmaceutical Cremer_icon_industrial Cremer_icon_onsite-training Cremer_icon_relocation Cremer_icon_helpdesk-hotline Cremer_icon_fieldservice Cremer_icon_validation Cremer_icon_inspection Cremer_icon_spare-parts Cremer_icon_custom-solutions